Srbija i Crna Gora, Vlasotince 16210, Industrijska zona b.b.
tel./fax +381(0)16/875-484 +381(0)16/875-100 +381(0)16/875-928

AKRILPLAST

Plastični malter za dekorativnu obradu fasadnih i unutrašnjih zidova.


AKRILPLAST - UPOTREBA

Dekorativna obrada fasadnih i unutrašnjih zidova. Nanosi se na dobro pripremljenu i SUVU podlogu, grundiranu AKRILNOM EMULZIJOM razređenom vodom u razmeri 1:1.

AKRILPLAST - POTROŠNJA

3 kg/m2

AKRILPLAST - ROK UPOTREBE

AKRILPLAST se skladišti u suvim prostorijama na temperaturi iznad 00C, ne duže od jedne godine.

AKRILPLAST - KVALITET I RADNA TEMPERATURA PODLOGE

Kvalitet podloge na koju se nanosi AKRILPLAST je veoma važan. Ako je podloga klasičan malter, proces vezivanja hidrauličnih veziva u njemu treba da bude završen. Kod kreča traje 21 dan! Optimalna radna temperatura je od 100 do 300C. Kod sistema sa termičkim izolatorima (stiropor), koristiti samo proverene i atestirane premaze koji ne sadrže kreč.

Uživajte u objektu!

 

www.vlasotince.com