Srbija i Crna Gora, Vlasotince 16210, Industrijska zona b.b.
tel./fax +381(0)16/875-484 +381(0)16/875-100 +381(0)16/875-928

ISTORIJA PREDUZEĆA

Preduzeće CEMENTNI PROIZVODI iz Vlasotinca nastalo je od zanatske radnje koja je počela sa radom na proizvodnji betonskih prefabrikata 1975. godine, na otvorenom prostoru. Od objekata je postojala samo jedna drvena baraka. U toku 1990. godine, pored betonskih prefabrikata, osvojena je i proizvodnja praškastih materijala za završne radove u građevinarstvu. Godine 1993., 15. februara, formirano je preduzeće CEMENTNI PROIZVODI i započela izgradnja prve proizvodne hale. U završenoj hali, 1994. godine, montirana je oprema za proizvodnju praškastih materijala. Od 1995. do 1997. godine izgrađene su hale 2 i 3, u kojima je instalirana oprema za proizvodnju tečnih i pastoznih materijala. Takođe, u periodu od 1995. do 1997. godine izgrađena je betonska baza. Godine 1998. završena je hala 4 i betonski plato za proizvodnju betonskih prefabrikata.
Preduzeće CEMENTNI PROIZVODI iz Vlasotinca od samog svog nastanka se opredelilo da konstantno vrši poboljšanje kvaliteta svojih proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Na tom putu, 1998. godine počinje sa uvođenjem sistema kvaliteta prema standardima serije JUS ISO 9000:1996, modelu JUS ISO 9002. Krajem 1996. godine i zvanično sertifikuje svoj sistem kvaliteta.
Fabrika je udaljena oko 6 kilometara od autoputa E-75 a smeštena je u industrijskoj zoni Vlasotinca. Proizvodne hale su izrađene namenski, od čvrstog materijala. Urađena je sva potrebna infrastruktura: prilazni i prolazni put, platoi, trafostanica, kotlarnica, sistem za otprašivanje, snadbevanje vodom, telefonska instalacija i dr. Kapaciteti snadbevanja vodom i električnom energijom obezbeđuju dalje širenje proizvodnih kapaciteta.


POSLOVNIK o menadžmentu kvaliteteta proizvoda i zaštiti životne sredine

Poslovnik o menadžmentu kvaliteteta proizvoda i zaštiti životne sredine sa Politikom i ciljevima kvaliteta i zaštite životne sredine je dokument prvog nivoa CEMENTNIH PROIZVODA i iznad je svih drugih dokumenata sistema (procedura, planova i uputstava). Poslovnik opisuje integrisani sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i zaštitom životne sredine (EMS) prema standardima JUS ISO 9001:2001 i JUS ISO 14001:1997.
Poslovnik specificira zahteve za QMS i EMS kojim organizacija pokazuje:
a) svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvode koji ispunjavaju zahteve korisnika i odgovarajućih propisa i
b) da ima za cilj da poveća zadovoljenje korisnika efektivnom primenom pomenutih sistema, uključujući procese stalnog poboljšanja sistema, kao i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i zahtevima propisa.
Poslovnik opisuje veze između procesa, a poziva se na procedure QMS i EMS u kojima su procesi i njihove aktivnosti detaljno opisani.
Sistemi QMS i EMS su projektovani na bazi izvršenog preispitivanja i analize postojećeg stanja poslovno-tehnološkog sistema organizacije. Oni su tako kreirani da demonstriraju sposobnost organizacije da ispuni zahteve pomenutih standarda, zakonske zahteve, zahteve korisnika proizvoda i usluga, zahteve drugih zainteresovanih strana za ocenu tih sposobnosti kroz interne provere i provere druge i treće strane i da ispune zahteve stalnog poboljšanja kvaliteta i učinka zaštite životne sredine.
U delu sistema menadžmenta kvalitetom u tačkama 7.5. Proizvodnja i servisiranje, izostavljeni su zahtevi:
- Imovina korisnika zato što je organizacija i proizvodnja tako koncipirana da sama zaokružuje ceo svoj proizvodni proces bez uključivanja bilo kakve imovine korisnika.
- Servisiranja proizvoda, zato što se ne može primeniti zbog prirode proizvoda koje organizacija proizvodi.
Svi izvršioci poslovnih i proizvodnih funkcija - vlasnici procesa, imaju ovlašćenje i odgovorni su za efektivnu primenu odredaba ovog Poslovnika u praksi iz područja njihove odgovornosti. Svaki zaposleni je odgovoran za kvalitet svoga rada i zaštitu životne sredine i obavezan da se pridržava utvrđenih zahteva QMS i EMS.


 

www.vlasotince.com